Sak 6: Program


Forslag nr. 48: Arbeid med sosiale medier

Forslagsstillere: Annette Hobson (klubbleder i NRKJ Dokumentar og Samfunn) og Mari Rollaug Evensen (klubbleder i NRKJ Rogaland).

 

Klubbene NRKJ Dokumentar og samfunn og NRKJ Rogaland foreslår med dette at teksten NRKJ forhandlet frem under lønnsoppgjøret 2016 om arbeid på sosiale medier, tas inn i NJs program og i NJs tiltaksplan.

 

Bakgrunnen er at vi mener dette bør komme alle som utfører redaksjonelt arbeid på sosiale medier til gode. Dette har blitt viktige arbeidsverktøy, men mange medlemmer møter en underliggende forventning om at det er noe som kan gjøres på fritiden.

 

Kravene til moderering i diskusjonstråder blir også stadig større, og vi mener at arbeid på sosiale medier i dag er en del av de redaksjonelle linjene og må anerkjennes på lik linje som annet redaksjonelt arbeid. For å øke bevisstheten rundt dette, bør teksten også inn i NJs program.

 

Vi foreslår med dette teksten: 

  • NJ skal jobbe for at avtalt arbeid med sosiale medier organiseres og godtgjøres på lik linje med annet (redaksjonelt og journalistisk) arbeid.

 

Forslagstillerne foreslår dette punktet både til NJs tiltaksplan for 2017-2019 og til NJs program. Landsstyret foreslår forslaget tatt inn i NJs program som nytt punkt 44, men ikke i tiltaksplanen. Landsstyret mener dette er et arbeid NJ alltid har støttet og jobbet for, og det vil være et løpende arbeid for NJ også i fortsettelsen. Landsstyret mener dette punktet hører hjemme i NJs program som et varig standpunkt for Norsk Journalistlag.


Forslag nr. 49: Nytt punkt under Arbeidsforhold

Forslagsstiller: Landsstyret

 

53. Den norske arbeidslivsmodellen er kjennetegnet av samarbeid, involvering og forhandlinger mellom likeverdige parter. Modellen er under press. NJ vil jobbe for å verne om den norske arbeidslivsmodellen. 


Forslag 80. Ny ordlyd for punkt 53

Forslagsstiller: Tom Benjaminsen

 

Den norske arbeidslivsmodellen skal kjennetegnes av samarbeid, involvering og forhandlinger mellom likeverdige parter. Denne modellen er under press. NJ skal arbeide for at intensjonene i modellen etterleves.