Sak 8: Økonomiske retningslinjer 2017 – 2019


Forslag nr. 59: Økonomiske retningslinjer for 2017 - 2019

Forslagstiller: Landsstyret

 

De økonomiske retningslinjene vedtas.


Download
Økonomiske retningslinjer for landsmøteperioden 2017 - 2019
Økonomiske retningslinjer.pdf
Adobe Acrobat Document 121.5 KB

Forslag 82. Mer fleksibel kontigent

Forslagsstiller: Anette Andresen, NJ Frilans

 

Landsstyret bør ha fleksibilitet i forhold til å bruke kontingent som et redskap i sitt verveabeid.


Forslag 89. Økonomiske retningslinjer for 2017-2019

Landsstyrets forslag til økonomiske retningslinjer vedtas med følgende endringer fra redaksjonskomiteen (markert med blå fet tekst):

...

 

NJs Kontingent.

Kontingentsystemet videreføres i perioden med 1.6 % av fast lønn.

Landsstyret fastsetter hvert år en øvre og nedre grense (tak og gulv) for inntekt det skal betales kontingent av. 

 

Tak og gulv heves årlig fra 1. januar i takt med den gjennomsnittlige økningen for alle journalister slik de framkommer på den sist fastsatte lønnsstatistikken.

 

Landsstyret gis fullmakt til å fastsette en egen kontingent for studenter, pensjonister og medlemmer som betaler redusert kontingent. LS gis fullmakt til å bruke tidsbegrenset redusert kontingent som mulig redskap i vervearbeidet.

 

NJs sekretariat fastsetter løpende det enkelte medlems kontingent i tråd med landsmøtets og landsstyrets vedtak og står for den praktiske innkrevingen. 

 

Landsstyret fastsetter en tilleggskontingent for 

   - pensjonister og medlemmer som betaler redusert kontingent og som mottar nasjonalt pressekort

   - medlemmer som mottar internasjonalt pressekort.

...