Sak 9: Valg


Forslag 60: Valg av revisor

Forslagstiller: Landsstyret

 

Landsmøtet gir landsstyret fullmakt til å peke ut en ny revisor i henhold til vedtektenes § 35 annet ledd annen setning, som lyder: «Skjer skifte i landsmøteperioden godkjennes ny revisor av landsstyret, etter høring i kontrollkomiteen.»


Forslag 61: Valg av valgkomite

Forslagstiller: Landsstyret

 

Sven Arne Buggeland (Schibsted-VG), leder, gjenvalg

Vara: Julie Teresa Rege Olsen (Schibsted-Stavanger Aftenblad),ny

 

Cathrine Loraas Møystad (Amedia-Østlendingen), gjenvalg

Vara: Henning Gulbrandsen (Amedia-Oppland Arbeiderblad), ny

 

Jan Børge Leirvik (NRK Hordaland), gjenvalg

Vara: Ståle Hansen (NRK), gjenvalg

 

Marit Heiene (Polaris-Romsdal Budstikke), gjenvalg

Vara: Kita Eilertsen (Polaris-Altaposten), ny

 

Martin Riber Sparre (OJ-DN), gjenvalg

Vara: Dag Stamnes (OJ-TV2), gjenvalg

 

Leif Steinholt (konsernuavhengig- Helgelands Blad), gjenvalg

Vara: Per Flagstad (konsernuavhengig-Fagbladet), gjenvalg

 

Sveinung Uddu Ystad (OJ-NJ Frilans), ny

Vara: Alexander Berg (OJ-Egmont Publisher), gjenvalg

 

Ved leders forfall konstituerer komiteen ny leder.


Forslag 88. Valgkomiteens innstilling til nytt landsstyre 2017-19

Forslagsstiller: Valgkomite

 

Valgkomiteens innstilling

 

Landsstyret Norsk Journalistlag 2017-2019

 

Hege Iren Frantzen, NRK Dagsnytt
Dag Idar Tryggestad, Bergens Tidende
Kjersti Fikse Næss, Adresseavisen
Håkon Okkenhaug, Trønder-Avisa
Henrikke Helland, TV 2
Dennis Ravndal, VG
Anette Andresen, frilanser
Robin Mortensen, NRK Finnmark
Sonja Nordanger, Aller Media
Christer Pedersen, iTromsø
Lars Døvle Larssen, Tønsbergs Blad
Frank Lynum, Aftenposten
Pål Hellesnes, Klassekampen
Britt-Ellen Negård, Glåmdalen
Rolf Johansen, NRK Dagsnytt

 

 

Varamedlemmer, i rekkefølge

 

1. Monica White Martinsen, NRK Nordland
2. Trude Furuly, student
3. Toralf Sandåker, frilanser
4. Lene Svenning, LO Media
5. Eirin Larsen, NRK Rogaland
6. Arne Ingmar Eggen, Agderposten
7. Stein Akre, TV2
8. Jathushiga Rajah, frilanser

 

2017-03-22

 


Kandidatene til landsstyret 2017-2019

Se her for mer informasjon om den enkelte kandidat

 

Kandidater som søker gjenvalg:

 • Stein Akre (49) –  TV 2 – Oslo Journalistklubb
 • Anette Andresen (42) – Frilanser – Oslo Journalistklubb
 • Hege Iren Frantzen (42) – NRK Nyheter (permisjon) – Oslo Journalistklubb
 • Eva Therese Grøttum (32) – VG/Schibsted – Oslo Journalistklubb
 • Henrikke Helland (46) – TV 2 – Bergen Journalistlag
 • Pål Hellesnes (42) – Klassekampen – Oslo Journalistklubb
 • Lars Døvle Larssen (49) – Tønsbergs Blad/Amedia – Vestfold Journalistklubb
 • Monica White Martinsen (49) – NRK Nordland – Helgeland og Salten Journalistlag
 • Robin Mortensen (39) – NRK Finnmark – Finnmark Journalistlag
 • Britt-Ellen Negård (61) – Glåmdalen/Amedia – Hedmark Journalistlag
 • Håkon Okkenhaug (49) – Trønder-Avisa – Nord-Trøndelag Journalistlag
 • Christer Pedersen (50) – iTromsø/Polaris – Troms Journalistlag
 • Toralf Sandåker (62) – Frilanser – Vestfold Journalistklubb
 • Lene Svenning (44) – LO Media – Oslo Journalistklubb
 • Dag Idar Tryggestad (42) – Bergens Tidende/Schibsted – Bergen Journalistlag

 

Nye kandidater:

 • Paul Sigve Amundsen (41) – Frilanser – Bergen Journalistlag
 • Terje Andersen (62) – Sarpsborg Arbeiderblad/Amedia – Østfold Journalistlag
 • Arne Ingmar Eggen (57) – Agderposten/Agderposten Medier – Agder Journalistlag
 • Trude Furuly (22) – Student – Møre og Romsdal Journalistlag
 • Marit Helleland (52) – Budstikka – Akershus Journalistlag
 • Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll (28) – Vikebladet Vestposten/Polaris – Møre og Romsdal Journalistlag
 • Rolf Johansen (52) – NRK Dagsnytt – Oslo Journalistklubb
 • Eirik Tufteland Kroken (26) – VG/Schibsted – Oslo Journalistklubb
 • Eirin Larsen (28) – NRK Rogaland – Stavanger Journalistlag
 • Frank Lynum (40) – Aftenposten/Schibsted – Oslo Journalistklubb
 • Kjersti Fikse Ness (38) – Adresseavisen/Polaris – Trondhjems Journalistforening
 • Sonja Nordanger (50) – Aller Media – Oslo Journalistklubb
 • Jathushiga Bridget Rajah (34) – Frilanser – Oslo Journalistklubb
 • Dennis Ravndal (38) – VG/Schibsted – Oslo Journalistklubb
 • Margrethe Håland Solheim (25) – TV 2.no – Oslo Journalistklubb
 • Paal Svendsen (42) – Utdanningsnytt – Oslo Journalistklubb
 • Henrik Ulrichsen (49) – Tønsbergs Blad/Amedia – Vestfold Journalistklubb

 

Valgene på NJs landsmøte 2017

Valgkomiteen går for Hege Iren Frantzen som leder

Dag Idar Tryggestad enstemmig innstilt til nestleder i NJ

34 kandidater til NJs landsstyre


Forslag 91. Valg av kontrollkomite


Forslagsstiller: Valgkomiteen

 

Valgkomiteen foreslår følgende kontrollkomite:

Lars Løkkebø, Telemarksavisa (leder)
Julie Teresa Olsen, Stavanger Aftenblad
Stein Sneve, Avisa Nordland

Gunnar Kagge, Aftenposten (vara)